State / UT Seats 2004 2009 2014
Arunachal Pradesh 2 0 2 1
Assam 14 9 7 8
Bihar 40 14 2 12
Jharkhand 14 3 3
Goa 2 1 1 0
Gujarat 26 12 11 5
Haryana 10 9 9 1
Himachal Pradesh 4 3 1 1
Jammu & Kashmir 6 4 5 3
Karnataka 28 8 6 11
Kerala 20 0 13 5
Madhya Pradesh 29 5 12 6
Chattisgarh 11 1 3
Maharashtra 48 22 25 14
Manipur 2 1 2 2
Meghalaya 2 1 1 2
Mizoram 1 0 1 1
Nagaland 1 0 1 1
Orissa 21 2 6 3
Punjab 13 2 8 6
Rajasthan 25 4 20 5
Sikkim 1 0 0 1
Seemandhra 25 29 33 0
Telangana 17 5
Tamil Nadu 39 10 8 0
Tripura 2 0 0 0
UP 80 13 26 9
Uttarakhand 5 5 1
West Bengal 42 6 6 1
Andaman 1 1 0 0
Daman & Diu 1 0 0 0
Dadra&Nagar 1 0 0 0
Delhi 7 6 7 0
Pondicherry 1 1 1 1
Lakshadweep 1 0 1 1
Chandigarh 1 1 1 0
Total 543 164 225 112

UPA = Congress + National Conference + JMM + Nationalist Congress Party + Rashtriya Lok Dal + Rashtriya Janata Dal

Poll