State / UT Seats 1999 2009 2014
Arunachal Pradesh 2 0 0 1
Assam 14 2 4 4
Bihar 40 23 12 20
Jharkhand 14 8 9
Goa 2 2 1 2
Gujarat 26 20 15 21
Haryana 10 5 0 6
Himachal Pradesh 4 3 3 3
Jammu & Kashmir 6 2 0 1
Karnataka 28 7 19 14
Kerala 20 0 0 1
Madhya Pradesh 29 29 16 23
Chattisgarh 11 10 8
Maharashtra 48 28 20 28
Manipur 2 0 0 0
Meghalaya 2 0 0 0
Mizoram 1 0 0 0
Nagaland 1 0 0 0
Orissa 21 9 0 2
Punjab 13 3 5 7
Rajasthan 25 16 4 20
Sikkim 1 0 0 0
Seemandhra 25 7 0 0
Telangana 17 3
Tamil Nadu 39 4 0 8
Tripura 2 0 0 0
UP 80 29 10 38
Uttarakhand 5 0 4
West Bengal 42 2 1 1
Andaman 1 1 1 1
Daman & Diu 1 0 1 1
Dadra&Nagar 1 0 1 1
Delhi 7 7 0 3
Pondicherry 1 0 0 0
Lakshadweep 1 0 0 0
Chandigarh 1 0 0 0
Total 543 199 131 230

NDA = BJP + Shiv Sena + Akali Dal + Lok Janshakti Party + MDMK + PMK + DMDK

Poll